Διαδικασία Άρσης Παρακράτησης Κυριότητας

Παρακράτηση Κυριότητας

Η κυριότητα ενός αυτοκινήτου , φορτηγού , λεωφορείου, μηχανήματος ή μοτοσυκλέτας παρακρατείται κυρίως όταν αγοράζουμε κάποιο κινητό με δόσεις και γενικότερα στις περιπτώσεις που δεν έχει υπάρξει πλήρης εξόφληση κατά την πώληση.

Με την παρακράτηση το όχημα ανήκει ουσιαστικά στον δανειστή και παρακρατείται η κυριότητά του μέχρι να αποπληρωθεί. Η κυριότητα μπορεί να παρακρατείται από την τράπεζα που έχει χρηματοδοτήσει την αγορά ή από την εταιρεία που πούλησε το εμπόρευμα για λογαριασμό της τραπέζης που χρηματοδότησε ή από την εταιρεία που έκανε την πώληση με δόσεις ή όποιας μορφής διακανονισμού . Μόλις γίνει η εξόφληση του δανείου ή του ποσού της πίστωσης , θα πρέπει ο αγοραστής να φροντίσει έτσι ώστε να αρθεί η παρακράτηση και να περάσει το όχημα στην κυριότητά του.

Αρμόδιο Υπουργείο για την άρση παρακράτησης κυριότητας είναι το Υπουργείο Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων και αρμόδια υπηρεσία του για την διεκπεραίωση είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την παρακάτω σελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς ενημέρωση των πολιτών :

https://www.yme.gr/index.php?tid=343

Περιπτώσεις που υπάρχει η παρακράτηση κυριότητας :

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (σύμβαση δανείου μεταξύ πελάτη και τράπεζας)
 2. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ  

α) Γραμμάτια

β) μεταχρονολογημένες επιταγές

γ) σταδιακές δόσεις αποπληρωμής

 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την άρση της Παρακράτησης της Κυριότητας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

 1. Αίτηση (εδώ)
 2. Φωτοτυπία της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος / μηχανήματος
 3. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου μεταβολών όπου αναγράφονται τα στοιχεία του οχήματος και τα στοιχεία της εταιρείας που παρακρατεί την κυριότητα ΜΟΝΟ για τα επαγγελματικά οχήματα
 4. Πρωτότυπη επιστολή εξόφλησης δανείου στις περιπτώσεις που έχει υπάρξει χρηματοδότηση από Εθνική τράπεζα και από EFGEurobankτράπεζα ή απλή φωτοτυπία επιστολής εξόφλησης δανείου εάν η χρηματοδότηση έχει γίνει από την AlphaBank ή πρώην Εμπορική ή Πειραιώς ή πρώην Κύπρου ή άλλο χρηματοπιστωτικό φορέα
 5. Αντίγραφο του συμβολαίου στις περιπτώσεις που έχει υπάρξει συμβόλαιο κατά την πώληση. (Αφορά κυρίως πωλήσεις πριν από το έτος 2000 οχημάτων εφοδιασμένων με Βιβλιάριο Μεταβολών).
 6. Μόνο εάν για την πώληση με παρακράτηση κυριότητας είχε συνταχθεί συμβόλαιο απαιτείται πρόσθετα : κατάθεση ποσού € 60,00 για την αμοιβή συμβολαιογράφου για την σύνταξη νέου συμβολαίου για την άρση της παρακράτησης, εάν ζητείται για 1η φορά το συμβόλαιο άρσης ή κατάθεση ποσού   € 8,00 εάν ζητείται χορήγηση αντιγράφου συμβολαίου άρσης της παρακράτησης κυριότητας. Παρακάτω θα βρείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μας ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ όπου μπορείτε να καταθέσετε το παραπάνω ποσό, με την αιτιολογία της επωνυμίας του κατόχου του οχήματος .

 

 

Λογαριασμός τραπέζης   :

ALPHA BANK ΙΒΑΝ : GR08 0140 1060 1060 0200 2000 074
 ΕΘΝΙΚΗ ΙΒΑΝ : GR43 0110 0400 0000 0404 7025 814
 EUROBANK ΙΒΑΝ : GR11 0260 0030 0000 4020 0289 081
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ : GR45 0172 0690 0050 6903 9893 876
 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΒΑΝ : GR31 0160 0660 0000 0008 4666 203

 

Δικαιούχος : ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ

Αιτιολογία : επωνυμία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας ή / και επώνυμο του καταθέτη (εάν είναι κάποιος τρίτος)

 

Έντυπα που θα λάβετε από την εταιρεία μας για να ολοκληρώσετε την διαδικασία της άρσης παρακράτησης κυριότητας :

 1. Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας μας , υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και
 2. ΦΕΚ ή/ και όποια άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα απαιτούνται για την εκπροσώπηση της εταιρείας μας ή δικαιολόγησης απορρόφησης / συγχώνευσης / εξαγοράς .

ή

 1. Συμβόλαιο , σε περίπτωση που η απαιτείται και αναφέρεται παραπάνω.

 

 

Αποστολή των δικαιολογητικών :

Η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με email ή με fax ή με ταχυδρομείο ή με απευθείας παράδοση στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη . Επισημαίνουμε ότι όπου απαιτείται η πρωτότυπη επιστολή εξόφλησης δανείου , όπως αναφέρεται παραπάνω στα δικαιολογητικά, θα πρέπει να φροντίζετε να αποστείλετε τα έντυπα στα κεντρικά γραφεία μας και σας προτείνουμε να το κάνετε με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier της επιλογής σας για τον καλύτερο έλεγχο αποστολής και παράδοσης .

Στοιχεία αποστολής των δικαιολογητικών :

Email : arsh@saracakis.gr

Fax : 210 34 97 801

Διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών :

Προς :

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ

Λεωφόρος Αθηνών 71

Αθήνα, ΤΚ 10173 , Τ.Θ. 1200

Υπόψη : Τμήματος Πιστωτικού Ελέγχου , τηλεφωνικό κέντρο 210 – 34 83 300

 

Στοιχεία απευθείας Επικοινωνίας με το Τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου :

Τηλέφωνο : 210 – 3483 443 , 3483 636 , 3483 439 και 3497 824

Fax : 210 34 97 801