Δίκτυο Καταστημάτων

Δίκτυο Καταστημάτων

 

ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε
Λεωφόρος Αθηνών 71
101 73 Αθήνα
Τηλ: 210 3483300
Fax: 210 3483310
e-mail:sales-athens@saracakis.gr
www.honda.gr
ok ok ok ok
 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 153
546 45 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 843082
Fax: 2310 860101
e-mail:sales-thesaloniki@saracakis.gr
www.honda.gr
ok ok ok ok
 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε
5o χλμ Θεσσαλονίκης – Κατερίνης
570 09 Καλοχώρι
Τηλ: 23130 82250
Fax: 23130 82255
e-mail:sales-thesaloniki@saracakis.gr
www.honda.gr
ok ok ok ok
ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ
 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ  Α.Ε.Β.Μ.Ε
Λεωφόρος Αθηνών 71
101 73 Αθήνα
Τηλ: 210 3483300
Fax: 210 3483310
e-mail:sales-athens@saracakis.gr
www.mitsubishi-motors.gr
ok ok ok ok
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε
5o χλμ Θεσσαλονίκης – Κατερίνης
570 09 Καλοχώρι
Τηλ: 23130 82250
Fax: 23130 82255
e-mail:sales-thesaloniki@saracakis.gr
www.mitsubishi-motors.gr
ok ok ok ok
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 153
546 45 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 843082
Fax: 2310 860101
e-mail:sales-thesaloniki@saracakis.gr
www.mitsubishi-motors.gr
ok ok ok ok
ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε
Λεωφόρος Αθηνών 71
101 73 Αθήνα
Τηλ: 210 3483300
Fax: 210 3483310
e-mail:sales-athens@saracakis.gr
www.saracakis.gr
ok ok ok ok
ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε
Λεωφόρος Αθηνών 71
101 73 Αθήνα
Τηλ: 210 3483300
Fax: 210 3467329
e-mail:sales-athens@saracakis.gr
www.saracakis.gr
ok ok ok ok
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 153
546 45 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 843082
Fax: 2310 860101
e-mail:sales-thesaloniki@saracakis.gr
www.saracakis.gr
ok ok ok ok
 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε
5o χλμ Θεσσαλονίκης – Κατερίνης
570 09 Καλοχώρι
Τηλ: 23130 82250
Fax: 23130 82255
e-mail:sales-thesaloniki@saracakis.gr
www.saracakis.gr
ok ok ok ok